Skip directly to content

ชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี

Recaptcha-Scripts

 • ชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี
  Posted on April 22, 2018

  การทอผ้าเกี่ยวกับทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี

  ลักษณะการถักทอสำหรับทำชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี - http://shahidmazari.ir/user/Rusty21869/ แจกออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้ดังนี้

  รูปแบบการถักทอเกี่ยวกับผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีรูปแบบที่ 1 - ถักกลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องทอกลม (circular knitting) เป็นเหตุให้ได้ผ้าแนวผ้ายืด

  ชนิดการถักทอเกี่ยวกับทำเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีประเภทที่ 2 - ทอผ้าทั่วๆ ไป Weaving จำเป็นต้องมีการวางเส้นด้ายยืน จากนั้นก็พุ่งเส้นด้ายทางขวาม ทำให้เกิดผ้าที่เป็นผ้าทำเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลี

  ลักษณะการทอผ้าเกี่ยวกับผลิตเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีลักษณะแยกย่อย

  ลักษณะการทอสำหรับผลิตชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีอย่างที่ 1 single jersey - การถักแบบนี้จะได้ผ้าเรียบ ไม่ก็ในตลาดรู้จักกันในนามผ้า single

  รูปแบบการทอผ้าสำหรับทำชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีลักษณะที่ 2 RIB - ทอจะได้ผ้า RIB ไม่ก็ผ้าหล่อบุ้ง จะมีรูปแบบย่อยในการถักอีก ได้แก่ Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้รูปแบบของผ้าที่่มีแนวแตกต่างกันไป เหมาะสำหรับการทำ คอเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี ไม่ก็เสื้อเพศหญิงที่มีความอ่อนตัว

  ลักษณะการถักทอสำหรับจัดทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีอย่างที่ 3 จูติ - ผ้ารูปพรรณเหมือนกับ Lacoste เหมาะสำหรับทำเสื้อโปโล จำเป็นต้องดูจากตัวอย่างผ้าจริงจะเห็นความต่างชัดแจ้ง

  รูปแบบการทอเพื่อที่จะผลิตเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีอย่างที่ 4 Interlock - ผ้ารูปพรรณเหมือนกับ Lacoste เหมาะกับผลิตเสื้อโปโล จำเป็นจะต้องดูจากแบบผ้าจริงจะเห็นความเหลื่อมล้ำแจ่มชัด

  ชนิดการถักทอเกี่ยวกับผลิตเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีรูปแบบที่ 5 การทอสลับ

  การ นำเราเส้นด้าย 2 ตัวขึ้นไปมาทอผ้าสลับที่ความถี่เยอะๆ ตัวอย่างเช่น หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะเป็นเหตุให้ผ้าที่ได้ออกมามีลวดลายที่ไม่ผิดจากการทอผ้าเต็มนัก

  ประเภทการถักทอเพื่อทำชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีชนิดที่ 6 การถัก ผ้าริ้ว

  ในการทอผ้าผ้าริ้วนั้นมีแนวทางทำงานอยู่ 2 ลักษณะ

  1. ใช้ Yarn dyed หรือไม่ก็ด้ายถักย้อมสีแล้ว

  2. การใช้ด้ายถักต่างรูปแบบ

  ลักษณะการถักทอสำหรับผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีอย่างที่ 7 การถัก Body Size

  คือการทอกลมประเภทหนึ่งที่จะทำให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีปริมาตร เท่าๆ กับ ตัวเสื้อเลย โดยปราศจากตะเข็บ เพราะว่าผ้ายืดที่ออกมามีขนาดพอๆ กับตัวเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีเลย