Skip directly to content

สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อ

Recaptcha-Scripts

 • สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อ
  Posted on April 14, 2018

  สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ

  สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ มาเป็นข่าวสารดิจิทัล

  การทำงาน

  สกรีนเสื้อ - http://mutch.sakura.ne.jp/xoops/userinfo.php?uid=538879 รับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้รับการวางใจอย่างเป็นวงกว้าง ในทุกสังคม ตัวอย่างเช่น ด้านระบบดูแลรักษาสวัสดิภาพ รายงานเวลาทำงาน วงจรฐานข่าวทะเบียนราษฏร์ เป็นอาทิ จุดมุ่งหมายหลักของการใช้สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ยกตัวอย่างเช่น

  การชี้ระบุตัวตน โดยอาศัยแนวที่ว่าลายพิมพ์นิ้วมือทั้งหมดมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

  การชดเชยการใช้บัตร ตัวอย่างเช่น บัตร ATM, Credit card, Smart card

  แนวทางดำเนินการสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

  จุดหลักของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

  • สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นแบบ Optical เซ็นเซอร์ คุณภาพสูง ที่วางนิ้วเป็นกระจกทนรอยขีดข่วน, คราบน้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )

  • สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ใช้ algorithm ประเภทชี้แจงเอกลักษณ์ของลายพิมพ์นิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่เที่ยงตรงสูงสุด

  สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือทำให้ปราศจากตัวปัญหาบันทึกลายนิ้วมือผิดตัวเมื่อใช้กับจำนวนคนมาก

  (Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)

  • สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือใช้ได้กับปริมาณคนสูงสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายนิ้วมือ) โดยที่กำลังเร็วไม่ลด

  (High Performance (Up to 4000 user identification)

  • สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนกับตรวจดูลายพิมพ์นิ้วมือได้ว่องไว หนักแน่น ไม่เซซวนเมื่อใช้ในระยะยาว

  (Fast recognition ( Verification time/identification time)

  กระบวนการการปฏิบัติงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

  การทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 1.พิจารณารูปภาพลายนิ้วมือ

  หน้าที่ของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 2.สกัดทิวภาพกับสำรองสีของ Pixel ภาพลายนิ้วมือเป็น ขาว/ดำ หรือไม่ก็ 0,1

  หน้าที่ของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 3.ปรับภาพลายพิมพ์นิ้วมือให้น้อยลง เป็นเหตุให้ ขนาดข่าวสารบางเบาด้วย

  การทำงานของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขบวนการที่ 4.บ่งบอกตำแหน่ง เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นตำแหน่งเส้นโป่งไม่ก็ริม(ridge)

  หน้าที่ของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 5.ดึงจุดที่เป็น คุณสมบัติเฉพาะทั้งหมดออกมา

  หน้าที่ของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 6.ตรวจทานลายนิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายนิ้วมือ